MediCARE

"Celulitída je označenie používané v kozmetike pre popis špecifických zmien v podkoží. Jedná sa o výraz nesprávny. Celulitída - latinsky cellulitis - je v skutočnosti zápalové ochorenie spojivového tkaniva podkožia, ktoré býva vyvolané najčastejšie bakteriálnou infekciou. Správny český výraz pre celulitídu je pomarančová koža, odborne označovaná ako adiposis oedematosum. Kozmetická,, celulitída "vzniká v dôsledku nerovnomerného ukladania tukov v podkožnom tukovom tkanive, ktorej základ tvoria tukové bunky - adipocyty."

926
Celulitída - hyperlipotrofia
4,32 €
214
Celulitída - hyperlipotrofia
14,91 €
202
Celulitída - hyperlipotrofia
19,00 €