MediCARE

Koža je orgán, ktorý chráni telo pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia. Narušenie jej celistvosti môže byť vážnym problémom pre celý organizmus. Koža sa v mieste mechanického poškodenia stáva priepustnejšia pre cudzorodé látky a mikroorganizmy. Malé, jednorazové narušenie kože nemusia predstavovať riziko. Proces hojenia vedie za normálnych okolností k obnove kože vo všetkých ich vrstvách. Väčší komplikáciu predstavuje trvalo narušená alebo narušovanie kože, pri ktorej už nedôjde k úplnej obnove celistvosti kože.

1659
Podpora hojenia pokožky
9,57 €