Prístroje

Ponuka prístrojov je určená pre špecializované ambulancie dermatovenerológie, pre pracovné lekárstvo, alergológiu a pre klinický a farmakologický výskum. Ponuku Vám zašleme na Váš e-mail.