Prístroje

Použitie kyslíka v lekárstve je široké a spektrum jeho využitia siaha od riadeného dýchanie pri operáciách k pretlakovým kyslíkovým komorám, ktoré slúžia na liečbu napríklad otráv oxidom uhoľnatým, pri vzduchvým embóliách, ale tiež pri postihnutí cievneho systému. V kozmetike je využitie ešte len v začiatkoch. Dôležitou podmienkou je vytvorenie dostatočného tlaku aplikovaného kyslíka, ktorý nahrádza uzavreté hyperbarickej komory používané v lekárstve. Medzi najmodernejšie zariadenia na európskom trhu patrí Pure Oxygen Jet SynCare

9924
Oxygenoterapia