Príčiny: Alergia predstavuje vždy neadekvátnu reakciu tela na vonkajší alebo vnútorný podnet (alergén). Alergik tvorí protilátky, ktoré rozpoznávajú a označujú alergén a spúšťajú jednotlivé typy alergických reakcií. Alrgia je vždy reakcia systémová (celého tela), aj keď jej prejav môže byť viditeľný iba v určitej časti (koža, sliznica, krv, a iné).

Typické prejavy: Alergia sa prejavuje v mieste kontaktu kože s alergénom. Často je viditeľné ostré ohraničenie reakcie – napríklad začervenaný odtlačok na koži v tvare hodiniek s alergénom niklom, odtlačené steblo trávy na nohách alebo opuch kože na tvári kopírujúci aplikáciu kozmetiky. Neskôr môže dôjsť k určitému „rozmazaniu“ okrajov. Typické je začervenanie kože, opuch, svrbenie alebo až pálenie s miernou bolestivosťou. POZOR – samotné začervenanie po aplikácií kozmetiky nie je priamou známkou kontaktnej alergickej reakcie. V niektorých prípadoch sa alergia rozvinie až po aktivácií alergénu napríklad slnečným žiarením, potom hovoríme o fotoalergickej a fotodynamizujúcej kontaktnej alergickej reakcii.

Príčiny: Geneticky podmienená dermatitída, ktorú nie je možné vyliečiť, ale často úspešne udržiavať v nemennom alebo klinicky prijateľnom stave. Príčinou je vrodený sklon reagovať nadmernou imunitnou reakciou na rôzne látky z okolitého prostredia (alergény). Po kontakte atopika s alergénom nastáva rýchla imunitná odpoveď, ktorá je často sprostredkovaná protilátkou typu IgE.