Všetky kozmetické prostriedky podliehajú na území Európskeho spoločenstva rovnakým zákonom.

Smernica Rady 76/768/EHS

Základným zákonom je Smernica Rady 76/768/EHS.

Táto smernica je prenesená do zákonov jednotlivých členských krajín.

Kto kontroluje kozmetické prostriedky

Kozmetika spadá do predmetu bežného užívania (PBÚ). Kozmetické prostriedky kontrolujú orgány ochrany verejného zdravia – hygienické stanice.

cosmetics derma Výroba dermokozmetiky SynCare prebieha za prísnych hygienických pravidiel. SynCare je vybavená modernými technologickými zariadeniami na výrobu emulznej kozmetiky. Všetky prevádzkové zariadenia sú zhotovené z nerezovej ocele, aby bola ľahko umývateľné a zachovali si dlhú dobu životnosti.

Vedúca výroby

Blanka Komínková

 

Lekárske vedy sú základom správnej kozmetickej starostlivosti

Bez vysokoškolsky vzdelaných špecialistov sa kvalitná kozmetika nedá vyrábať. Lekár študuje a lieči chorobné stavy pokožky, kozmetička sa stará o udržanie zdravej pleti, chemik hľadá nové materiály pre kozmetické prípravky a farmaceut overuje, či kozmetika pôsobí pozitívne na vlastnosti pokožky. Spoločne vytvárajú tým, v ktorom jeden druhého nemôže zastúpiť. Naši zamestnanci sú vysokoškolsky vzdelaní špecialisti, ktorí sú garanciou akosti a účinku dermokozmetiky SynCare.

Strana 1 z 2