Kolagén znie stále ako zázračné slovo, ktoré má povesť takmer všemocnej látky pre výživu kože alebo kĺbov. Keď sa v druhej polovici 60. rokov začal využívať do doplnkov stravy, nadobudol popularitu síce žiadanej, ale nepríjemne páchnucej látky. Trvalo viac ako tridsať rokov, než získal súčasnú kvalitu.

Dnes je už väčšina kolagénov špeciálne čistená a deodorizovaná. Vo vysoko čistom stave je dnes ťažké rozoznať, či sa jedná o kolagén hovädzí, bravčoví alebo rybí. Kolagén dokážu dnes produkovať aj baktérie vďaka pokroku v biotechnológiách.

 

Kolagén pre výživu nie je zhodný s kolagénom pre kozmetiku
Kolagén je základnou štruktúrnou (fibrilárno-vláknitou) bielkovinou nie len ľudského organizmu. Ako každá bielkovina je jeho skelet tvorený aminokyselinami. Práve odlišnosťou v zastúpení aminokyselín vznikajú jednotlivé typy kolagénov ako v rámci jedného druhu (napr. človek), tak pri druhoch iných.

 

Zatiaľ čo pre kozmetické účely nie je rozdielnosť kolagénu významná, pri výžive zohráva podstatnú rolu. Preto sa pre výživu človeka spravidla využíva kolagén hydrolyzovaný na menšie časti. Tie sa jednoduchšie vstrebávajú z čriev do organizmu, čím sa zvyšuje šanca, že dodané častice kolagénu budú využité napríklad pre výživu kĺbov alebo vnútornú výživu kože.