Ing. Vendula Varaďová, Medisyn, s.r.o.

V rozprávke Soľ nad zlato sa Jan Werich rozhorčoval, že dcéra ho miluje len ako soľ. Nakoniec sa však ukázalo, že soľ je nenahraditeľná a tým sa skutočne približuje hodnote zlata. Aj v kozmetike majú niektoré soli dôležitú úlohu ako pre stabilitu prípravku, tak pre výsledné účinky. Môžeme tvrdiť, že soli sú jednou z najčastejších zložiek kozmetiky.

Soľ nie je len chlorid sodný
Soli zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v podmienkach existencie života. Jedná sa o chemické zlúčeniny, v ktorých je niektorý prvok viazaný s druhým prvkom pomocou iónovej väzby. Tá je všeobecne slabšia, než väzba kovalentná, ktorá je typická napríklad pre uhľovodíky. Soli teda relatívne ľahko v chemických reakciách vznikajú a rady opäť zanikajú. Práve táto „ochota“ reagovať je ich dôležitou vlastnosťou. Napríklad bežný chlorid sodný je významný nie ako zlúčenina, ale ako zdroj jednotlivých prvkov – sodíka a draslíka. Podobne, komplexná soľ – fluorofosforečnan sodný – je zásadným štruktúrnym zdrojom fluoridu pre sklovinu.

 

Soľ vo výžive človeka
Ak vytýkame druhému človeku, že veľmi solí, máme na mysli soľ kuchynskú, čo je vo väčšine prípadov chlorid sodný. Ten sa pre účely výživy získava buď ťažbou ako klasická kamenná soľ, alebo vysúšaním z morskej vody. Jeho denný príjem by nemal prekročiť 5 g, čo zodpovedá dvom gramom sodíka. Pre osoby so zvýšeným krvným tlakom je maximálna prípustná dávka do 3 g. Chlorid sodný je dochucovadlo a je nevyhnutné si uvedomiť, že mnoho potravín už obsahuje prirodzenú alebo pridanú soľ. Vnímanie slanosti je subjektívne a so zvyšujúcou sa dávkou kuchynskej soli sa hranica „neslaného“ zvyšuje. Priemerný príjem soli na Slovensku je 10 až 15 g, čo trikrát prevyšuje odporúčanú dávku. Tieto vysoké hodnoty sa spolupodieľajú na chorobách srdca a ciev, ľadvín alebo na rozvoji osteoporózy. Spotrebitelia by mali sledovať obsah soli na obaloch potravín. Typicky nízky obsah sodíka býva v čerstvom mäse, vrátane rýb, v mlieku a mliečnych výrobkoch (s výnimkou tvrdých a tavených syrov). Naopak vysoký obsah sodíka nachádzame v údeninách, dehydrovaných polievkach a v slaných pochúťkach. Od slanej chuti sa dá odvyknúť a moderným trendom sú soli s nízkym obsahom draslíka. Jedná sa vždy o zmesi chloridu sodného s inými jednoduchými soľami – napríklad s chloridom draselným alebo uhličitanom horečnatým.

 

V kozmetike sú soli vítané
Zatiaľ čo vo výžive človeka je chlorid sodný ostro sledovanou látkou, v kozmetike je bežne užívaný a, nutné podotknúť, úplne bezpečne. Slúži ako zahusťujúca zložka do šampónov, ale rovnako tak má priaznivý vplyv na stabilitu niektorých emulzií. Na druhej strane je nepriateľom gélov na báze karbomerov, nakoľko ich rozkladá. Preto slané prsty, ktoré sú namáčané do tégliku s karbomerovým gélom, vedú k jeho skoršiemu poklesu viskozity. Nezastupiteľnú rolu majú soľné zrná tiež v prípravkoch pre peeling tela. Ich význam stúpa najmä v poslednej dobe, kedy prírodné peelingové prostriedky dostávajú prednosť pred syntetickými peelingovými časticami. V kozmetike bežne využívame aj iné typy anorganických solí. Tie majú preukázateľné priaznivý vplyv na výživu kože. Jedná sa predovšetkým o soli draslíka, vápnika a horčíka. SynCare ponúka prípravok HYDROGENIA a REVITALIA, ktoré tieto soli kombinujú.