SPOZNAJME KORONAVÍRUSY, pretože neznalosť je zdrojom strachu a chýb.

Každý človek by mal dodržiavať bežné hygienické zásady štandardnej európskej úrovne. To samo o sebe znamená podstatné zníženie rizika prenosu akýchkoľvek infekčných ochorení. To čo najviac pomáha sú pravdivé informácie, nie poplašné správy.

Základné údaje o ochorení spôsobenom novým „čínskym“ koronavírusom

 • Priebeh je podobný priebehu chrípky (schvátenosť, horúčka, bolesti svalov a kĺbov, nádcha, kašeľ). Približne do 10 až 14 dní dochádza u zdravých osôb k uzdraveniu.
 • Nemožno vylúčiť, aj keď teraz sú priebehy podobné chrípke, že prejavy ochorenia sa v čase budú odlišovať. Pri závažných stavoch môže infekcia prebiehať pod obrazom zápalu pľúc.
 • Liečba je symptomatická (lieky na znižovanie teploty, proti bolesti, kašľu a sekrécii z nosa).
 • Závažnejší priebeh môže nastať u veľmi malých detí, seniorov, a predovšetkým u osôb s niektorými ťažkými chronickými ochoreniami.
 • Úmrtnosť na ochorenie je relatívne malá (aktuálne informácie nájdete na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) a doposiaľ bola vždy spojená s pacientmi závažne chronicky chorými.
 • Vírus sa šíri kvapôčkami pri blízkom kontakte (vznikajú pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní infikovanej osoby). Veľkým rizikom je možnosť nákazy z kontaminovaných predmetov.
 • Inkubačná doba je 2 až 14 dní a už v tejto dobe je nakazený človek infekčný.
 • „Čínsky“ koronavírus je o niečo viac infekčný, než je to u vírusov bežných ľudských chrípok (1 až 2,5 ku 1,3 nakazených osôb z jednej infekčnej osoby)
 • Vírus prežíva na kontaminovaných povrchoch bez zodpovedajúcej dezinfekcie niekoľko hodín, výnimočne dní v závislosti od podmienok.

Zásady prevencie sú zhodné s prevenciou všetkých respiračných infekcií

 • Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s aktuálnym respiračným ochorením.
 • Často si umývať ruky (napr. SENSITIVE hydratačný telový šampón (172)), najmä pri priamom kontakte s chorými alebo s ich prostredím.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie a kontaktu s hospodárskymi alebo divými zvieratami.
 • Ľudia s aktuálnym respiračným ochorením by mali dodržiavať „etiketu kašľa“ - pri kašli dodržiavať dostatočnú vzdialenosť (1,5 až 2 metre) od iných osôb, zakrývať si ústa a nos vreckovkou (kašľať a kýchať prípadne do rukáva), umývať si ruky (napr. SENSITIVE hydratačný telový šampón (172))
 • Pri činnostiach epidemiologicky závažných (kozmetika, kaderníctvom, pedikúra, manikúra, soláriá, tetovacie salóny a iné) a v zdravotníckych zariadeniach dodržiavať štandardné pravidlá prevencie a kontroly infekčných ochorení – viď ďalej. Nie len mytie, ale aj riadna dezinfekcia rúk je nevyhnutná.

Stiahnuť kompletné informácie o koronavíruse v PDF

Odporúčania pri cestách do rizikových oblastí

 • Dodržiavať zásady správnej osobnej hygieny, ku ktorým patrí tiež pravidelné umývanie rúk.
 • Vyhnúť sa trhoviskám, kde je akokoľvek manipulované so živými alebo mŕtvymi zvieratami.
 • Vajcia a mäso jesť len dostatočne tepelne upravené.
 • Vyhnúť sa kontaktu so zvieratami a ich exkrementmi.
 • Vyhnúť sa kontaktu s ľuďmi, ktorý majú príznaky respiračného ochorenia.
 • Pokiaľ sa vraciate s akýmikoľvek respiračnými problémami, ihneď vyhľadajte lekára.

Tvárové masky

Klasické respiračné masky alebo zdravotnícke rúška NECHRÁNIA pred prenosom vírusu. Ochranu poskytujú až masky triedy P3 – FFP3, ktoré obsahujú časticový filter aj proti vírusom (napr. 3M filtračná polomaska s ventilom FFP3). Maska musí kryť nos aj ústa a dobre priliehať ku koži po celom obvode.

Zhrnutie

Javí sa ako veľmi pravdepodobné, že prebehne globálna epidémia vírusom (pandémia), avšak v rozvinutom svete má potenciálna epidémia novým koronavírusom podobnú rizikovosť ako je tomu pri sezónnych epidémiách nových kmeňov chrípky. Dopady na populáciu by nemali byť závažné. Väčšie riziko predstavuje nový koronavírus pre chudobnejšie krajiny, najmä v Afrike a čiastočne v Ázii a Latinskej Amerike.