Mgr. Jana Stávková, Syncare Plus, s.r.o.

Vegetariánska strava sa stala bežnou súčasťou života mnohých ľudí a je všeobecne akceptovaným spôsobom výživy dospelých. Na druhej strane vegáni sú stále ešte považovaní za raritnú skupinu osôb. Je to aj preto, že vegánstvo je predovšetkým komplexným náhľadom na život, niekedy kontroverzným, ale hodným rešpektu.

Vegánstvo
je nielen životný smer, ale tiež špecifická životná filozofia. Na rozdiel od vegetariánstva vegáni neprijímajú žiadne živočíšne produkty. Napriek tomu, že je vegánstvo veľmi staré, dodnes vyvoláva vášnivé diskusie v laickej aj odbornej verejnosti. Nezriedka sú vegáni predmetom určitej miery intolerancie väčšinovej spoločnosti.

Princípy vegánstva
Vegán neprijíma žiadne živočíšne produkty, avšak kategóriu tzv. čistého vegána nie je možné získať v priebehu života. Čistým vegánom môže byť iba človek, ktorý od narodenia neprijíma žiadne živočíšne produkty, s výnimkou materského mlieka. Práve tento životný úsudok vegánstva je kritizovaný, a to nielen lekármi. Na druhej strane nie je pravdou, že vegáni odmietajú kojiť svoje deti. Naopak, existujú odporúčania, ako za dodržania zásad vegánskej stravy optimalizovať výživu v priebehu kojenia.
Jedná sa predovšetkým o dopĺňanie vitamínu D, B12 alebo omega-3 nenasýtených mastných kyselín. Aj keď historicky sa uvádzajú osoby, ktoré sa mali stať vegánmi už v útlom detstve na základe rozhodnutia rodičov, nezdá sa pravdepodobné, že sa jednalo o tzv. čisté vegánstvo, a skôr ide o istú formu sebaprogramácie.
 

Vegánsto u detí a dospievajúcich
Zatiaľ čo vegánsto dospelých je dnes vo vyspelých krajinách s dostatočnými neživočíšnymi zdrojmi potravín akceptované aj väčšinou odborníkov na výživu, pri výžive detí a kojencov sú názory odborníkov omnoho zdržanlivejšie. V štandardizovaných výživových protokoloch je uvedené, že čisté vegánstvo nie je odporúčané kojencom, batoľatám ani adolescentom. Za problematický je označený najmä nedostatočný príjem esenciálnych aminokyselín, vitamínu D a B12, ktoré vegánska strava neposkytuje v dostatočnej miera alebo vôbec.

 kojeni

Vegánstvo dospelých
Aj keď existujú určité výhrady odbornej verejnosti aj tu, vegánska výživa v dospelosti je dnes všeobecne považovaná za bezpečnú. Neexistujú nezávislé epidemiologické štúdie, ktoré by potvrdili zdravotné riziká. Podmienkou je optimalizovaná vegánska strava a súčasne vedomie vegána, že dobrovoľne vylučuje niektoré zdroje živín a musí ich nahradiť inými. Vegán musí striedať a vyberať zdroje potravín, pretože určitá produkcia môže byť viac zaťažená škodlivinami z hnojív alebo vyčerpaním poľa, na ktorom je potravina pestovaná. K známim vegánom patria Jennifer Lopez, Brad Pitt alebo Bill Clinton.

 vegani

Vegánska kozmetika
Ako už bolo uvedené, vegánstvo súvisí so špecifickým životným postojom, ktorý je zameraný na súlad s prírodou, šetrenie jej zdrojov a používaním ekologických spôsobov pri jej využití. Nástup biokozmetiky pozorujeme od prelomu tisícročí a jej špecifická trieda – vegánska kozmetika – sa významne presadzuje približne od roku 2015. Zjednodušene môžeme povedať, že vegánska kozmetika je zvláštnym typom biokozmetiky, z ktorej sú vylúčené všetky suroviny živočíšneho pôvodu. Vegáni tiež často vyžadujú potvrdenie, že kozmetika nebola testovaná na zvieratách, čo je ale všeobecnou požiadavkou na všetky kozmetické prípravky na trhu EU.