bio

Na základe overení rozhodných skutočností KEZ o.p.s. potvrdzuje, že firma Syncare Plus s.r.o. môže pri označovaní kozmetických prostriedkov používať značku CPK - certifikovaná prírodná kozmetika.


Originály certifikátov sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Syncare Plus s.r.o.

bio SynCare je první českou profesionální dermokosmetikou s certifikací BIOKOSMETIKY.
Nabídněte své spleti i pleti své klientky garantovanou jakost skutečně přírodní kosmetiky s nezávislým certifikátem plně srovnatelným s jinými evropskými certifikáty kvality BIO.
Dbáte o své zdraví? Vybíráte si pečlivě, jaké potraviny budete konzumovat? Pak jistě využíváte i BIO-potravin.

Základné pojmy

Konzervácia

Jedná sa o akýkoľvek postup, ktorý vedie k predĺženiu spotrebiteľnosti výrobku, ktorý môže podliehať mikrobiálnej skaze. Postupy delíme na fyzikálne – teplo, žiarenie, tlak ; chemické – konzervačné látky ; biologické – prítomnost neškodných mikroorganizmov, ktoré bránia rastu patogénnej mikroflóry.

0017

SynCare je prvou českou profesionálnou dermokozmetikou s certifikáciou BIOKOZMETIKY.