bio

Na základe overení rozhodných skutočností KEZ o.p.s. potvrdzuje, že firma Syncare Plus s.r.o. môže pri označovaní kozmetických prostriedkov používať značku CPK - certifikovaná prírodná kozmetika.


Originály certifikátov sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Syncare Plus s.r.o.

 

KEZ-logo KEZ-certifikat th KEZ-certifikat2 th KEZ-certifikat3 th KEZ-certifikat4 th
  04/2007 01/2008 05/2008 09/2008
  KEZ-certifikat5 th KEZ-certifikat6 th KEZ-certifikat7 th KEZ-certifikat8 th
  10/2008 01/2010 8766/2010 9671/2011