Všetky kozmetické prostriedky podliehajú na území Európskeho spoločenstva rovnakým zákonom.

Smernica Rady 76/768/EHS

Základným zákonom je Smernica Rady 76/768/EHS.

Táto smernica je prenesená do zákonov jednotlivých členských krajín.

Kto kontroluje kozmetické prostriedky

Kozmetika spadá do predmetu bežného užívania (PBÚ). Kozmetické prostriedky kontrolujú orgány ochrany verejného zdravia – hygienické stanice.

V salóne, lekárni alebo ambulancii sú kontrolované:

  • etiketa kozmetického prostriedku (jazyk, návod k použitiu, objem alebo hmotnosť, zloženie v INCI, dátum spotreby, informácie konečným zákazníkom, uvedenie výrobcu alebo distribútora)
  • dodržanie skladovacích podmienok a doporučené spotreby

U výrobcu, dovozcu alebo distribútora kozmetiky sú kontrolované:

  • splnenie hygienických podmienok výroby.
  • splnenie náležitostí pre uvedenie kozmetiky na trh.

Musí byť na kozmetický prípravok vydané Prehlásenie o zhode alebo HEM?

Na kozmetiku nie je vydávané prehlásenie o zhode ani HEM. Vzhľadom k tomu, že pri nákupe už firmy nemusia nakupujúcim dodávať žiadne písomné podklady, je nevyhnutné, aby ste si pri nákupe hlavne zkontrolovali:

  • texty sú uvedené v slovenskom jazyku
  • je uvedené zloženie začínajúce "Ingredients (INCI)”
  • je uvedený návod na použitie
  • je vytlačený objem alebo hmotnosť
  • je uvedený výrobca, dovozca alebo distribútor
  • na výrobku sa nachádza slovné spojenie "spotrebujte najlepšie do” alebo je uvedený symbol

0002

Doporučujeme vždy riadnu starostlivú kontrolu vybranej kozmetiky, vyhnete sa tak riziku pokút zo strany orgánov hygienickej služby.